NEWSLETTER

Křečové žíly - Clarivein

Křečové žíly, odborně varixy, známe jako nehezké, modrofialové, vystouplé a uzlovitě rozšířené žíly, které nejčastěji postihují povrchový žílní systém dolních končetin. Díky nenáročnému zákroku jsme schopni tyto nehezké žíly odstranit šetřně a bezbolestně.

  • miniinvazivní zákrok
  • bezbolestně
  • odstranění otoků, těžkosti a únavy nohou
  • minimální rekonvalescence

Na dolních končetinách jsou dva systémy žil – povrchní a hluboký. Hluboký systém je uložen mezi kostmi a svaly, které vytlačují krev směrem k srdci. Povrchní systém je uložen pod kůží a tuto schopnost nemá. Pokud napojení mezi oběma systémy nejsou správně funkční, pak se hromadí krev v povrchním systému žil dolních končetin. Hromadí se především v oblastech pod koleny a u kotníků, žilky se rozšiřují a prodlužují a vytvářejí tzv. křečové žilky.

K časným projevům mimo kosmetické nedostatky na dolních končetinách patří i pocit tíhy končetin, občasné křeče svalů lýtek, otoky a při dlouhodobém postižení mohou vznikat bércové vředy. Proto je nutné toto onemocnění svěřit do péče lékaře již v časném stadiu, kdy lze řešit pouze kosmetické změny.

Clarivein využívá kombinace mechanického narušení vnitřní výstelky cévní stěny se sklerotizací pěnou. Pod ultrazvukovou kontrolou se punkčně zavádí katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička rotuje rychlostí 3500 otáček/min. Kontaktem žilní stěny s rotujícím vodičem dochází k narušení vnitřní výstelky. Její destrukce je dokončena chemicky za současné aplikace sklerotizační látky do blízkosti rotujícího katetru. Po výkonu se končetina zabandážuje elastickými obinadly nebo stáhne elastickou punčochou. Ošetřená žíla splaskne, stěny se slepí k sobě a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Zákrok je rychlý, elegantní a bezpečný.

Na začátku výkonu je k označené žíle napuštěn roztok s anestetikem tzv. místní tumescenční anestezie. Výkon je tak prováděn ambulantně a bezbolestně. Výkon je možné provést celoročně i za teplého počasí.

Oproti dosud prováděným konvenčním operacím tzn. operacím z řezů, kdy je žíla na stehně kompletně odstraňována jsou všechny námi prováděné miniinvazivní operace velmi šetrné. Po operaci nejsou přítomny velké jizvy, podle rozsahu mohou být pouze vpichy nebo bodovité jizvičky. Je minimalizována tvorba krevních podlitin a výrazně jsou zmenšené pooperační bolesti. Výkony jsou prováděné v místní tumescenční anestezii, tím se zmenšuje riziko tepelného poškození okolních tkání a snižují se pooperační bolesti.

Při tomto typu operace je velmi nízké riziko tepelného poškození okolních tkání a barevných změn na kůži po operaci. Tato rizika jsou výrazně snížena použitím důkladné tumescenční anestezie a ultrazvukovou asistencí při výkonu.

K výkonu je nutné přinést předoperační vyšetření jehož rozsah je předán pacientovi při konzultaci. Před každým výkonem je nutné označení křečových žil na kůži a ultrazvukové zmapování žilního systému postižené končetiny.

Po výkonu následuje odpočinek v dospávacím pokoji a je nasazena elastická bandáž na operovanou končetinu. Doba nošení bandáže je díky šetrné metodě krátká a je závislá na rozsahu výkonu - od 1 do 2 týdnů. Následné kontroly lékařem jsou nutné dle stanoveného plánu.