NEWSLETTER

MUDr. Milan Kuneš

Specialista na korektivní a estetickou dermatologii

MUDr. Milan Kuneš absolvent LF UK v Plzni. Nyní působí jako praktický lékař. Je držitel akreditace Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání v oboru všeobecné a praktické lékařství. MUDr. Kuneš se pyšní diplomem celoživotního vzdělávání.

Na klinice Medical Institut působí od roku 2017, kde působí jako specialista na anti-age a estetické medicíny s plnou certifikací v aplikaci botulotoxinu, výplňových materiálů a technik. Praxi v aplikaci botulotoxinu a dermálních výplní má 10 let.