NEWSLETTER

Endermologická lymfatická masáž

Lymfodrenáž je hmatová nebo přístrojová technika, jejímž cílem je zlepšit funkci povrchového mízního systému a tím mobilizovat mízní tekutinu z podkoží a zlepšit tak transport tímto systémem.

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je hmatová technika, jejímž cílem je zlepšit funkci povrchového mízního systému - mobilizovat mízní tekutinu z podkoží a zlepšit transport tímto systémem. Povrchové míznice vracejí z tkáňového moku do krevního oběhu asi 10% látek, které pro svou velikost nemohou být vstřebány krevní kapilárou (zvláště plazmatické bílkoviny, ale i tuky, bakterie, nádorové buňky apod.) s navázanou vodou.

Vzhledem k tomu, že povrchový mízní systém je uložen v oblasti podkoží, ošetření se provádí jemně, musí být nebolestivé, je tvořené souborem kruhových nebo spirálovitých hmatů o pomalé frekvenci, nedochází k prokrvení. Principem manuální lymfodrenáže je odvedení mízy z postižených částí podkoží do již vyprázdněného (ošetřeného) mízního systému až k jeho ústí do žilního řečiště v oblasti krku.


Podtlaková (přístrojová) lymfodrenáž

Green vac exclusive je unikátní přístroj pracující na principu pulzního podtlaku s možností nastavení individuálních hodnot, dosáhne se tak maximální účinnosti. Používá se především k rozmasírování hluboko uložených tuků a zlepšení elasticity a vzhledu pokožky v partiích břicha, stehen, hýždí ale i dekoltu a obličeje. Pomocí aplikátorů a pulzujícího podtlaku dochází ke zrychlení lymfatického a krevního toku, ke zlepšení mikrocirkulace a zvyšování elastičnosti vazivové tkáně.

Aplikátory mají ve svém středu rotující kuličku, která spolu s podtlakem utváří kruhové kožní řasy. V nich dojde k masáži a k působení na elastická a fibrinová vlákna v podkoží. Podtlak narušuje tukové buňky, které se odplavují lymfatickým systémem z těla. Současně dochází k prokrvení pokožky, zlepšení jejímu zásobování kyslíkem, navrací se její elasticita a zpevňuje se podkožní vazivo. Zlepšením toku lymfy dochází k odplavování toxinů a nežádoucích látek z těla.

Lymfodrenáž je také indikována ze zdravotních důvodů nemocným s lymfatickými otoky (vrozenými nebo získanými).

Pro koho je vhodné ošetření lymfodrenáží?

  • Je také součástí léčby pacientů v pokročilém stádiu „celulitidy“ – lipolymfedému.
  • Vhodné je její použití u otoků provázející zánětlivá kloubní onemocnění (revmatoidní artritida apod.).
  • Mimo lymfatické otoky je však vhodné užití manuální lymfodrenáže jako doplňující léčby u nemocných s těžšími formami akné, syndromů bolesti hlavy, roztroušené sklerózy, sklerodermie apod.).