NEWSLETTER

Reflexní masáž

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké.

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny na vnitřních orgánech mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.

Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění vnitřních orgánů.

Účinky, které se touto masáží dají vyvolat, se můžou rozdělit na změny místní, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení a na vzdálené, které jsou vyvolány v místech, které jsou s danou oblastí spojeny nervově. K nim patří především změny prokrvení nebo ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě  také ovlivnění bolesti.

Reflexní masáž se provádí na sucho , bez použití masážních prostředků a hmaty jsou prováděny pomalu. Poloha pacienta záleží na vybrané sestavě. Využívá se polohy na břiše nebo v sedě a pořadí jednotlivých hmatů je přesně dáno. Každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost). Délka jedné masáže trvá přibližně 20 až 25 minut.

Základní masážní sestavy:

  • zádová sestava (nespecifikované bolesti zad, únava, kombinace CB a LS syndromu)
  • sestava pro šíji a hlavu (bolesti hlavy, krční páteře, bolesti horních končetin, únava, migrény, CC syndrom, CB syndrom)
  • pánevní sestava (LS syndrom, bolesti v oblasti bederní páteře a dolních končetin)

Reflexní masáž je vhodná pro:

  • Zmírnění bolesti páteře
  • Prokrvení tkání
  • Snížení svalového napětí
  • Ovlivnění patologie vnitřních orgánů a neurovegetativních poruch
Fyzioterapie všeobecně není vhodná pro akutně nemocné, závažně nemocné a těhotné.