NEWSLETTER

Mobilizace a měkké techniky (klouby, páteř)

Léčba je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo páteře.

Nejčastěji se využívá mobilizace kloubů s tzv. funkční blokádou. Cílem je dosažení normalizace elastičnosti měkkých tkání a jejich vzájemné pohyblivosti. Manipulace a mobilizace je tedy vysoce specializovaný úkon prováděný naším zkušeným fyzioterapeutem, s cílem uvolnit zablokované kloubní struktury pohybového ústrojí a tím docílit uvolnění blokád, svalových spasmů a zmírnění bolestivých projevů.

Mobilizace

Je manuální terapie, kdy nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu nebo páteře. Součástí této metody jsou i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět i sám doma.

Měkké techniky

Patří mezi prostředky manuální medicíny. Používá se všude tam, kde potřebujeme znovuobnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě a tím odstranit bolest a napětí, a to i na vzdálenějších místech (ošetření jizev, otoků, stažení tkáně nad místem bolesti, bolest svalů). Součástí měkkých technik je i metoda PIR (postizometrická relaxace), která spojuje manuální medicínu a vlastní rehabilitaci, ovlivňuje svalové spasmy a přetížená svalová vlákna, zmenšuje bolest a připravuje svaly na následnou pohybovou aktivitu. Tím, že upravíme napětí jednoho svalu, ovlivníme i napětí všech svalů tvořících fukční řetězec. Nezaměňovat s masážními technikami.

Mobilizace a měkké techniky jsou vhodné pro:

  • Odstranění blokád v oblasti kloubů a páteře.
  • Příznivé ovlivnění bolesti a poruch pohybového systému.
Fyziotrapie všeobecně není vhodná pro akutně nemocné, závažně nemocné a těhotné.