NEWSLETTER

Léčebná tělesná výchova (uvolnění)

Jedná se o soukromé, specializované cvičení klienta pod odborným dohledem fyzioterapeuta.

Velmi vhodné je cvičení pro klienty s poruchami pohybového a nervového aparátu, se špatnými pohybovými návyky a držením těla. Zkušený fyzioterapeut se věnuje vždy pouze jednomu klientu, díky tomu může lépe koordinovat špatné pohybové návyky, a tím sestavit individuální program na míru každému klientovi. Jedná se o aktivní zapojení klienta, který si díky tomu osvojí správné pohybové návyky, způsob dýchání, chůzi, přenášení břemen apod. Také klientovi doporučí vhodné cviky pro domácí cvičení. 

Individuální léčebná tělesná výchova je vhodná pro:

  • Úpravu patologických pohybových stereotypů klienta.
  • Korekci vadného držení těla, postoje i chůze.
  • Fixaci správných pohybových návyků
  • Příznivé ovlivnění bolesti a poruch pohybového systému.