NEWSLETTER

Kineziologický rozbor

Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod, které slouží ke stanovení diagnózy a následně k vypracování rehabilitačního (terapeutického) plánu. 

Může navazovat na předešlé vyšetření odborným lékařem a měl by předcházet každému individuálnímu cvičení. Kompletní kineziologický rozbor doporučujeme všem klientům s problémy pohybového aparátu a jeho bolestmi.

Kineziologický rozbor se skládá:

  • vyšetření aspekcí (vyšetření celkového držení těla pohledem)
  • vyšetření palpací (vyšetření napětí měkkých tkání pohmatem)
  • vyšetření základních pohybových vzorů (pohyb při běžných denních či sportovních činnostech)
  • vyšetření pohyblivosti páteře a periferních kloubů
  • vyšetření reflexních změn
  • podologické vyšetření
  • ergonomické vyšetření

Kineziologický rozbor je vhodný pro:

  • ke stanovení diagnózy
  • k sestavení komplexního terapeutického plánu
  • před individuální léčebnou terapií
Fyzioterapie všeobecně není vhodná pro akutně nemocné, závažně nemocné a těhotné.